Начало / Новини / Утвърдени образци по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ

Утвърдени образци по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ

Зам.-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, Бисер Петков утвърди  следните образци по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 36 на БНБ : образец на справка за сключените сделки, постъпили и изплатени парични средства и образец на извлечение от регистъра на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.  Банките-попечители следва представят ежедневно по електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци, считано от 01.07.2004 г.