Начало / Новини / Утвърдена е форма на декларация по чл. 122а, ал.3...

Утвърдена е форма на декларация по чл. 122а, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване относно произхода на средствата , от които са направени вноските срещу записани акции

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “ Осигурителен надзор” Бисер Петков утвърди декларация по чл. 122а, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване относно произхода на средствата , от които са направени вноските срещу записани акции. Тази декларация е необходимо да се подава от лица, които пряко или чрез свързани лица притежават 10 и над 10 на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружеството. 
Образеца на декларация може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел“Документи” - Уведомления и Заявления