Начало / Новини / Утвърден е технически лихвен процент в размер...

Утвърден е технически лихвен процент в размер на три на сто, който да се прилага от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди  технически лихвен процент в размер на три на сто, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2006 г.

Пълния текст на решение 1227 може да намерите в раздел „Документи”.