Начало / Новини / Утвърден е образец на Уведомление за дейност...

Утвърден е образец на Уведомление за дейност в чужбина на пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за ДДПО по професионални схеми

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образец на Уведомление за дейност в чужбина на пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, по чл.229в, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.

Образецът на Уведомление може да намерите в рубрика "Документи","Форми и образци на докумнти".