Начало / Новини / Установено е изискуемо публично държавно вземане спрямо пет публични дружества

Установено е изискуемо публично държавно вземане спрямо пет публични дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, установи изискуемо публично държавно вземане спрямо следните пет публични дружества в размер на 200 лева заедно със законната лихва до датата на плащане.

„Винарска изба Врачанска теменуга” АД, гр. Враца
„Сънитекс” АД (н), гр. Мездра
"Милкана Червен бряг” АД, гр. Червен бряг
"МБЕ Гара Хитрино” АД, гр. Шумен
„Латекс груп” АД, гр. София

Пълния текст на решения 376,377,378,379 и 380 може да намерите в раздел „Документи”.