Начало / Новини / Управление “Надзор на инвестиционната дейност”...

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на УД "Статус Капитал” АД, за промяна в Правилата на Договорен фонд "Статус Нови Акции"

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение 930-ДФ/17.11.2009 г., с което одобри решения на Съвета на директорите на УД "Статус Капитал” АД, гр. София, за промяна в Правилата на Договорен фонд "Статус Нови Акции".

Решението може да бъде намерено в раздел "Административни документи".