Начало / Новини / Удължава се срокът на квестурата на „Интерактив...

Удължава се срокът на квестурата на „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД)

С Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) назначи квестор на дружеството с отнет лиценз на инвестиционен посредник „Интерактив Кампъни“ ЕООД и постанови забрана за управителя му Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството. На свое заседание от 25.09.2017 г. КФН взе решение № 1231-ИП/25.09.2017 г., с което удължи срока на квестурата и на забраната на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява дружеството с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
Следва да се има предвид, че Наталия Ангелова Кумпикова е единственото лице, което има право да управлява и представлява „Интерактив Кампъни“ ЕООД до изтичане на срока на квестурата.