Начало / Новини / УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за замяна на банката депозитар

УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за замяна на банката депозитар


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД за замяна на банката депозитар - ТБ „Алианц България” АД на ДФ "Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” с ТБ “Ейч Ви Би Банк Биохим ” АД, съгласно договор за депозитарни услуги.

Пълния текст на решение 446 може да намерите в раздел „Документи”.