Начало / Новини / УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ “Сентинел - Рапид”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Договорен фонд “Сентинел - Рапид”, приети на заседание на Съвета на директорите на управляващото дружество.


Пълния текст на решение 759 може да намерите в раздел "Документи".