Начало / Новини / УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ „Алианц България” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промяна в договора за депозитарни услуги с ТБ „Алианц България” АД във връзка със съхраняването на активите на ДФ „ОББ Платинум Акции” и ДФ „ОББ Платинум Облигации”

Пълния текст на решения 148 и 149 може да намерите в раздел „Документи”.