Начало / Новини / УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за управление на ДФ на „Стандарт Инвестмънт” АД

Николай Попов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде четири решения, с които издава одобрение на УД  „Конкорд Асет Мениджмънт” АД да поеме управлението на договорните фондове на „Стандарт Инвестмънт”.

Одобрението, което „Конкорд Асет Мениджмънт” АД получава е за управлението на: ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”.

Решенията са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”:  http://www.fsc.bg/Noemvri-bg-839.