Начало / Новини / УД “Капман Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД “Капман Асет Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на един договорен фонд и на едно инвестиционно дружество

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД на правилата за оценка и управление на риска на договорен фонд ,,Капман  Макс” и на инвестиционно дружество ,,Капман  Капитал” АД, приети с решение на Съвета на директорите на УД “Капман Асет Мениджмънт” АД на 06.08.2007 г.
Пълния текст на решенията 1150 и 1151 може да намерите в раздел „Документи”.