Начало / Новини / УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд”


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд” и за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Договорен фонд „Елана Балансиран Евро Фонд”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.


Пълния текст на решение 756 може да намерите в раздел "Документи".