Начало / Новини / УД “Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД “Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД УД “Елана Фонд Мениджмънт” АД на Правилата за оценка и управление на риска на ДФ “Елана балансиран $ Фонд” и на ДФ “Елана балансиран Евро Фонд”.

Пълния текст на решения 1050 и 1051 може да намерите в раздел „Документи”.