Начало / Новини / УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на договорен фонд „ЕВРОПА”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на  УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на договорен фонд „ЕВРОПА”, приета на  заседание на членовете на Съвета на директорите  на дружеството по Протокол  от 04.01.2007 г.

Пълния текст на решение 11 може да намерите в раздел „Документи”.