Начало / Новини / УД “Болкан Капитал Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД “Болкан Капитал Мениджмънт” АД получи одобрение за прилагане на програма с мерки за привеждане на активите на ДФ “Европа” в съответствие със законовите изисквания

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “Болкан Капитал Мениджмънт” АД на програма с мерки за привеждане на активите на ДФ “Европа” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на дружеството  по Протокол от 05.01.2007 г., като 6–месечният срок за привеждане на активите на договорния фонд в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК започва да тече от 01.01.2007 г.

Пълния текст на решение 217 може да намерите в раздел „Документи”.