Начало / Новини / УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на 4 договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,издаде одобрение на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на 4 договорни фонда - ДФ "БенчМарк Фонд–1 Акции и облигации”, "БенчМарк Фонд–5 ЦИЕ”, ДФ "БенчМарк Фонд–4 Енергетика” и ДФ "БенчМарк Фонд–3 Сектор недвижими имоти”

Пълния текст на решения 157, 1581 159 и 160  може да намерите в раздел „Документи”.