Начало / Новини / УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за промяна в договора за депозитарни услуги, съгласно решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.
Пълния текст на решение 741 може да намерите в раздел "Документи".