Начало / Новини / УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение...

УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите както и за промяна в Правилата за оценка и управление на риска в своите договорни фондове


Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на договорните фондове ,,БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации”,  ,,БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти”,  ,,БенчМарк Фонд – 4 Енергетика” и на ,,БенчМарк Фонд – 5 ЦИЕ”.
УД ,,БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на Договорните фондове ,,БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации”, ,,БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти”,  ,,БенчМарк Фонд – 4 Енергетика” и на ,,БенчМарк Фонд – 5 ЦИЕ”.
Решенията 216, 217, 217, 218, 219, 220, 221, 222 и 223 може да намерите в раздел „Документи”.