Начало / Новини / УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение...

УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Алфа Индекс Имоти”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Алфа Индекс Имоти” и за промени в Правилата на същия фонд, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД по Протокол от 05.04.2007 г.
Пълния текст на решенията 632 и 633 може да намерите в раздел „Документи”.