Начало / Новини / Три лица с отнети права да упражняват дейност...

Три лица с отнети права да упражняват дейност като брокери и като инвестиционен консултант не са върнали сертификатите си в КФН

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, КФН уведомява, че
Огнян Йорданов Смилянов - брокер с отнето право да упражнява дейност, сертификат № 246-Б/11.11.2002 г., Решение за отнемане № 41-Б/08.02.2005 г.;
Иван Василев Гергинов – инвестиционен консултант с отнето право да упражнява дейност, сертификат № 007-ИК/23.11.2001 г., Решение за отнемане № 42-ИК/08.02.2005 г.;
Мариян Иванов Предов - брокер с отнето право да упражнява дейност, сертификат № 069-Б/29.09.12998 г., Решение за отнемане № 45-Б/08.02.2005 г.
не са върнали сертификата си в три дневен срок от узнаване за отнемането на правото им да упражняват дейност. Обръщаме Ви внимание, че горепосочените сертификати са невалидни и молим при представянето им КФН да бъде своевременно уведомена.