Начало / Новини / „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В....

„ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ получи разрешение за придобиване на 12,29 на сто от капитала на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”,  разреши на „ТИ БИ АЙ ЕЙЧ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ГРУП” Н.В., ХОЛАНДИЯ да придобие от ЗАД „БУЛСТРАД” АД пряко 1 843 330 броя поименни безналични акции на ПОК „ДОВЕРИЕ” АД, в резултат на което да притежава пряко 12,29 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Пълния текст на решение 1259 може да намерите в раздел Административни документи".