Начало / Новини / Тече проверка на КФН, целяща установяване на...

Тече проверка на КФН, целяща установяване на валидността на мандатите на членовете на настоящия СД на БФБ

Непосредствено след провеждането на Годишното общо събрание на акционерите на БФБ на 30.06.2008 г. КФН  започна проверка, целяща установяване на валидността на мандатите на всеки един от членовете на настоящия СД на БФБ. Към настоящия момент КФН е изискала информация от Софийски градски съд и Агенция по вписванията с цел уточняване срока на мандатите на членовете на СД на БФБ и документите, въз основа, на които в търговския регистър са извършени съответните вписвания. Същите документи са изискани и от БФБ. Поради липсата на законово задължение БФБ да предоставя на КФН такъв вид информация, въпросните документи  не са налични в КФН.