Начало / Новини / Такси и удръжки в доброволните пенсионни фондове към 25.10.2007 г.

Такси и удръжки в доброволните пенсионни фондове към 25.10.2007 г.

В периода юли-октомври 2007 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на шест доброволни пенсионни фонда. Голяма част от промените в правилниците са свързани с намаление на таксите и удръжките, заплащани от осигуряващите се в тези фондове лица. 

Повече подробности за актуалните размери на таксите и удръжки в доброволните пенсионни фондове към 25.10.2007 г. може да намерите на интернет страницата на КФН, в  раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.