Начало / Новини / Светослав Батуров е одобрен за член на съвета...

Светослав Батуров е одобрен за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Трейдвил” ЕАД

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което одобрява Светослав Батуров за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Трейдвил” ЕАД, избран с решение от 17.09.2010 г. на едноличния собственик на капитала на дружеството.
Решение 647 може да намерите в раздел „Административни документи”