Начало / Новини / Стартира нов Online портал – Застрахователни агенти

Стартира нов Online портал – Застрахователни агенти


На 17.07.2017 г. стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, ще започне от 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали - Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2
Заявлението за регистрация на потребител трябва да се попълни, подпише, подпечата и да се изпрати сканирано копие на e-mail delovodstvo@fsc.bg. Комисията за финансов надзор ще предостави на регистрираните дружества потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
Застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.
Линкът за достъп до публична част на Регистър Застрахователни агенти ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН, Регистър и справки, Електронен регистър и картотека.