Начало / Новини / Спрямо тринадесет дружества е започнала процедура...

Спрямо тринадесет дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания - такса за 2004 г. 05.04.2005 г.

Димана Ранкова, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно дружествата "Кюстендилски плод" АД, “Филтекс” АД, „Венец” АД (л), „Латекс Груп” АД (л), „Стоманени тръби” АД, „Екарисаж – Тенево” АД (н), „Победа – ТВ” АД, „Сердика – Кула” АД, „Оборище” АД, „Динамо Сливен” АД (н), „Милкана Червен бряг” АД, „МБЕ Гара Хитрино” АД и “Ципринус” АД (н) във връзка с решения за установяване на публично държавно вземане - такса за 2004 г., дължима на КФН. Дружествата не са получили изпратените решения на посочения от тях адрес и е започнала процедура по връчването им чрез поставяне на съобщенията с приложените решения на табло в сградата на КФН и качването им на електронната страница на Комисията. Ако до влизане в сила на решенията лицата не предприемат съответните правни действия, съобщенията с приложените решения се смятат за редовно връчени  и ще бъдат приложени към досиетата на дружествата в КФН. След влизане в сила на решенията и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания. Дължимите суми от дружествата следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка. Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДПК и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".