Начало / Новини / Спрямо “Чумерна - 93” АД е започнала процедура...

Спрямо “Чумерна - 93” АД е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания - такса за 2003 г.

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН съобщение относно “Чумерна - 93” АД  във връзка с решение за установяване на публично държавно вземане - такса за 2003 г., дължима на КФН. Дружеството не е получило изпратеното решение на посочения от него адрес и е запознала процедура по връчването му чрез качването на страницата на комисията.
Ако до влизане в сила на решението лицата не предприемат съответните правни действия, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
След влизане в сила на акта и при неплащане в срок за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания.
Дължимата сума от дружеството следва да бъде внесена на каса в КФН или да се преведе по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДЦК и дължимата сума може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".