Начало / Новини / Спрямо 11 дружества е започнала процедура по...

Спрямо 11 дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания – такса за 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН съобщение относно 11 дружества, вписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, спрямо които с писмо е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане – годишна такса за общ финансов надзор 2004 г.
Дружествата не са получили поканите за доброволно внасяне на дължимите суми на посочения по досиетата  адрес и е  започнала процедура по връчването им чрез поставяне на съобщенията на табло в сградата на КФН и качването им на електронната страница . Ако в 14-дневен срок от публикуването на съобщенията лицата не предприемат действия по доброволно изпълнение, писмата-съобщения се смятат за редовно връчени и ще бъдат приложени към досиетата на съответните дружества в КФН, след което започва да тече 7-дневен срок за доброволно изпълнение. При неизпълнение на задължението  и в този срок на дружествата ще бъде съставен акт за установяване на публично държавно вземане.

Дружествата, дължащи такса в КФН, може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".