Начало / Новини / Справка за пътнотранспортните произшествия...

Справка за пътнотранспортните произшествия през 2010 г. може да се направи на страницата на Гаранционния фонд

Справка за пътнотранспортните произшествия (ПТП), причинени от моторните превозни средства (МПС) в България, вече може да се направи на страницата на Гаранционния фонд - www.guaranteefund.bg. В рубриката „Справка за броя виновно причинени ПТП” след въвеждане на регистрационния номер, или номера на рамата може да проверите дари въпросното МПС е причинило виновно ПТП и с какъв протокол това е констатирано.  Тези данни постъпват в ГФ от застрахователите, които подават двустранните констативни протоколи и от МВР, които изпращат протоколите с материални щети и тези с пострадалите лица. Те се получават в електронен вид и ГФ не ги коригира. Информацията с протоколите за ПТП е от началото на годината.
„Това е доста голяма стъпка към бъдещото въвеждане на системата „Бонус-малус”, коментира г-н Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, защото въз основа на тези справки застрахователите ще могат да предлагат различни цени по „Гражданска отговорност”. Освен това въпросната справка, разпечатана на лист, може да се приложи като доказателство към полицата по ГО”.
В бъдеще тази информационна система ще се обедини със системата, която ще генерира  индивидуален номер на всяка една полица и възможност за „on line” сключване на застраховката.