Начало / Новини / Списъците на застрахователите и застрахователните...

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    За периода 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление от надзорната институция на Федерална Република Германия за намерението на едно застрахователно дружество да извършва застрахователна дейност на територията на България. Същевременно е получено едно уведомление от компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което един застраховател преустановява извършването на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31 август 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България се запазва на 645.
    През месец август 2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 11 (единадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2563.
    През месец август КФН е изпратила 3 (три) уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, нараства на 17.  
    През месец август КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на държавите членки на ЕС за намерението на 1 (един) застрахователен посредник със седалище в Република България да извършва дейност на тяхна територия. Към края на периода общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, нараства на 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.