Начало / Новини / Списъците на застрахователите и застрахователните...

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За периода 01.07.2019 г. – 31.07.2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомление от три надзорни институции на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 1 застраховател, който преустановява извършването на дейност. Към 31 юли 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 645.
    През месец юли 2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 7 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 застрахователен посредници, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2559.
    През месец юли КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, се запазва на 15.  
    През месец юли КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към края на периода общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 43.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.