Начало / Новини / Списъците на застрахователите и застрахователните...

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За месец февруари 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 6 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 4 застрахователни дружества, които са преустановили извършването на дейност. Към 28 февруари 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 636.
    През месец февруари в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 13 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. Към 28 февруари 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2504.
    През месец февруари КФН е изпратила уведомление до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество със седалище в Република България да разшири дейността си на тяхна територия. Към 28 февруари 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.  
    През месец февруари КФН е изпратила уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 3 застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 28 февруари 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.