Начало / Новини / Списък на лицата, издържали успешно изпита за...

Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 29 март 2008 г.

На 29 март 2008 г. се проведе изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер - едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането.  На изпита се явиха девет души, от които издържалите са следните седем лица:

1.Анелия Колева
2.Десислава Иванова
3.Илияна Паскалева
4.Искра Стефанова
5.Надежда Каракашева
6.Николай Зихирев
7.Радост Николова