Начало / Новини / Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване...

Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе на 13 и 27 февруари и на 13 и 27 март 2010 г

КФН разгледа документите на кандидатите за изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване и допусна  до изпитите  следните 15 лица:
1. За признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер:
- Ангелинка Петрова;
- Антон Бранков;
- Албена Лилова;
- Албена Иванова – Никлина;
- Александър Владов;
- Борис Петрунов;
- Веселин Бурнаски;
- Марионела Колева;
- Мария Христова;
- Пламен Хинков;
- Таня Евданова.
2. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване:
-  Владимир Илиевски;
- Надежда Щерева;
- Пламен Андреевски.
3. За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането и здравното осигуряване :
-  Рени Енгибарова.