Начало / Новини / “Сиона” ЕООД получи одобрение да придобие...

“Сиона” ЕООД получи одобрение да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Сиона” ЕООД да придобие пряко 20 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 440 броя акции от капитала на ИП “Булекс Инвест” АД, гр. Варна, представляващи участие, което му дава възможност за контрол.

Пълния текст на решение 727 може да намерите в раздел "Документи".