Начало / Новини / Сигнал на КФН доведе до осъдителна присъда за кмет

Сигнал на КФН доведе до осъдителна присъда за кмет

Кметът на Мелник Христо Ташев беше осъден за документно престъпление по сигнал на Комисията за финансов надзор.

Той е поредният осъден по сигнал на регулатора за съставяне на неистински официални документи - нотариални заверки на заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг осигурителен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Сред останалите осъдени за същото документно престъпление има кметове и дори нотариуси.

„Това е една от най-честите злоупотреби, за които получаваме оплаквания от осигурените лица. Обработването на подобни жалби съставлява важна част от работата на Дирекция „Осигурителен надзор” в КФН. Ние нямаме правомощия да установим истинността на документите, затова обработваме всички получени жалби и ги предаваме на компетентния орган – Прокуратурата, която преценява дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление. Макар да не получаваме обратна връзка за хода и развитието на всеки отделен случай, следим новините и смятаме, че постигането на осъдителни присъди при доказани случаи на фалшифицирани документи е от огромно значение за защитата на правата на осигурените лица и за запазването на доверието в пенсионната система” – заяви г-н Ангел Джалъзов, Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор.

Жалбите с оплаквания, че лицата не са подписвали и подавали заявления за промяна на участие, а такива са подадени без тяхно знание и съгласие през последните години нарастват. През 2009 година от общо постъпилите в КФН 184 жалби от осигурени лица, 29 са с посочените оплаквания, през 2010 година от общо постъпилите 417 жалби от осигурени лица, в 37 жалби са констатирани подобни оплаквания. През 2011 година са постъпили общо 333 жалби от осигурени лица, като КФН е подала към компетентните органи 68 сигнала за подобен вид деяния. Само през първото тримесечие на тази година комисията е получила общо 226 жалби от осигурени лица и е изпратила 22 сигнала до прокуратурите в страната.

По всички постъпили в Комисията за финансов надзор жалби (независимо от вида на оплакването) се извършват проверки. Изисква се представянето на документи и обяснения от пенсионно-осигурителното дружество и от осигурителния посредник, чрез който е подадено заявлението. След получаването им документите се проверяват и се правят констатации има ли извършено административно нарушение. В случай, че се формира основателно съмнение за извършено престъпление се изпраща сигнал до прокуратурата за извършване на проверка по компетентност. На осигурените лица се изпращат подробни отговори, в които в зависимост от спецификата на оплакванията се дават разяснения по отношение на нормативната уредба по допълнително пенсионно осигуряване, а също се дават и подробни отговори на конкретно поставените въпроси.

Комисията за финансов надзор изпраща сигнал към Прокуратурата за всяка получена жалба, с оплакване, че лицето не е подписвало и подавало заявление за промяна на участие, а такова е подадени без негово знание и съгласие, с изключение на случаите, в които жалбоподателят вече сам е сезирал компетентния орган. В сигналите се прави описание на конкретните оплаквания на лицата и на направените фактически констатации при проверките от страна на КФН. Към сигналите се прилагат копия на жалбите и на получените документи.

В КФН не постъпва обратна информация от прокуратурата за резултатите от извършените проверки.