Начало / Новини / Шест публични дружества задължени да представят...

Шест публични дружества задължени да представят тримесечни отчети за трето тримесечие на 2004 г.

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи следните публични дружества в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да представят в КФН и в БФБ-София тримесечен отчет за трето тримесечие на 2004 г.
- „Инструменти и изделия” АД
- Сердика – Кула” АД
- „Кюстендилски плод” АД
- “Химко” АД
- „Винарска изба Врачанска теменуга” АД
- “Дружба – стъкларски заводи” АД