Начало / Новини / Сертификат на брокер с отнето право да упражнява дейност подлежи на врщане в КФН

Сертификат на брокер с отнето право да упражнява дейност подлежи на врщане в КФН

На основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, КФН уведомява, че

Тодор Левенов - брокер с отнето право да упражнява дейност, сертификат № 117-Б/29.09.1998 г., Решение за отнемане № 289-Б/07.04.2004 г.,

не е върнал сертификата си в три дневен срок от узнаване за отнемането на правото му да упражнява дейност. Обръщаме Ви внимание, че горепосоченият сертификат е невалиден и молим при предяваването му КФН да бъде своевременно уведомена.