Начало / Новини / Състояние на пазара по доброволно здравно осигуряване...

Състояние на пазара по доброволно здравно осигуряване през първите девет месеца на 2004 година

Управление "Застрахователен надзор" към КФН обобщи статистическите данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за деветте месеца на 2004 година. Данните са въз основа на подадената информация от здравноосигурителните дружества за този период.
Премийният приход на дружествата по доброволно здравно осигуряване за деветмесечието е 7 279 хил. лв., а здравноосигурителните плащания са 3 833 хил. лв.

Подробна информация може да намерите на електронната страница на комисията, в раздел "Публикации", рубрика "Статистика и анализи", "Статистика на пазара на доброволно здравно осигуряване".