Начало / Новини / Съобщения за поднадзорни лица, които дължат...

Съобщения за поднадзорни лица, които дължат такси към КФН, вече се публикуват в интернет страницата на комисията

Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение съобщенията за събиране на дължими такси към комисията да се публикуват  на интернет страницата на комисията.
Тази информация касае лицата, към които е била  отправена покана за доброволно внасяне на дължимите суми, но писмата-покани не са получени на посочените по досиетата адреси за кореспонденция и сумите не са приведени.
Ако в 14-дневен срок от публикуване на съобщението лицата не предприемат действия по доброволно изпълнение, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на поднадзорното лице в КФН. 
Вече е започнала процедура спрямо "Екарисаж-Тенево" АД (л), с. Тенево, Формопласт" АД, гр. София, "Севко" АД, гр. Севлиево, "Милкана Червен бряг" АД, гр. Червен бряг, "МБЕ Гара Хитрино" АД, гара Хитрино, "Симко" АД (л), гр. Ботевград, "Оборище" АД (н), гр. София, "Сердика - Кула" АД, гр. Кула, "Коприна" АД, гр. Свиленград,  "Латекс груп" АД (л), гр. София, "Ципринус" АД (н), гр. Пловдив, "Кюстендилски плод" АД, "Венец" АД (л), гара Орешец, "Холдинг Нов век" АД, гр. София, "Победа - ТВ" АД, гр. Твърдица,
Дължимите суми от тези 15 дружества следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДЦК със списък на лицата и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".