Начало / Новини / Съобщение за издаден общ административен акт

Съобщение за издаден общ административен акт

    Издаден е общ административен акт – Решение № 497 от 25.03.2019 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”. https://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/2019/mart/