Начало / Новини / Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер: 

Заявител
 
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел Любомиров Неделчев Решение № 897 - ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Зейнулова Владикин Решение № 898 - ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея Иванова Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Йорданов Петров Решение № 900 - ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Димитрова Цветанова Решение № 890 - ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Александров Аврейски Решение № 882 - ЗБ от  09 ноември 2015 г.
7.  Нели Тодорова Димкин Решение № 876 - ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска Рашкова Рашкова Решение № 891 - ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Димитрова Николова Решение № 916 - ЗБ от 17 ноември 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.