Начало / Новини / Съобщение по повод обявяване от страна на „БФБ...

Съобщение по повод обявяване от страна на „БФБ – София” АД на информация, съгласно чл. 9, ал. 2 на Наредба 16 за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти

Във връзка с произтичащото от чл. 9, ал. 2 на Наредба 16 задължение на „БФБ – София” АД да оповестява конкретна информация за финансовите инструменти (в т.ч. акции), които могат да служат за обезпечение при извършване на маржин покупки и къси продажби и с които могат да се извършват такива сделки, и в резултат на действията предприети от страна на Комисията за финансов надзор за реализиране на това оповестяване, на 09.09.2008 г. е подписано споразумение между регулирания пазар и „Централен депозитар” АД.
Съгласно споразумението, „Централен депозитар” АД ще предоставя на „БФБ – София” АД необходимите данни, за да бъде реализирано задължението на регулирания пазар, произтичащо от чл. 9, ал. 2 от Наредба 16, във връзка с цялостното прилагане на чл. 8 от същата наредба.
Началната дата, от която „БФБ – София” АД ще обявява списъка с емисиите, отговарящи на изискванията и на чл. 8, ал. 4 от Наредба 16, ще бъде оповестена допълнително от регулирания пазар.