Начало / Новини / Съобщение относно установени обстоятелства...

Съобщение относно установени обстоятелства, свързани с дейността на дружество „Финанс 5” АД

Във връзка с постъпил сигнал в Комисията за финансов надзор (КФН), управление „Надзор на инвестиционната дейност” извърши проверка на определени обстоятелства, свързани с дейността на дружеството „Финанс 5” АД, в резултат на която е установено:
Към м. Септември, 2010 г., „Финанс 5” АД е предлагало управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации на клиент, на своята интернет страница - http://www.finance5.bg/, в рубриката „Услуги”, без да притежава издаден от КФН лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности по смисъла на чл. 5, т. 4 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
Към настоящия момент се изяснява има ли реално сключени инвестиционни договори с клиенти от страна на дружеството.
В случай на сключени договори за инвестиционни услуги и/или дейности с дружество „Финанс 5” АД, моля, сигнализирайте КФН на тел. 02 / 94 04 999.

Димана Ранкова,
Зам. Председател на КФН