Начало / Новини / Съобщение относно публични дружества, които...

Съобщение относно публични дружества, които не са провели редовно годишно общо събрание (РГОСА) за 2009 г.


След извършена проверка на наличната в Комисията за финансов надзор (КФН) информация се установи, че към 12.11.2010 г. определени публични дружества не са предприели необходимите действия за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната 2009 година, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 1, изр. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). В КФН няма данни за представена от тяхна страна покана по реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ). От друга страна не са представени и протоколи за проведени едовни общи събрания, съгласно изискването на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК. 

Тези дружества са:
1. КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
2. МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
3. БЕСТТЕХНИКА – ТМ РАДОМИР  АД
4. МДКЦ БИОЧЕК АД
5. РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
6. РОДОПСКА СЛАВА АД
7. СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
8. ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
9. ОРФЕЙ-Б АД
10. СМП-БУХОВО АД
11. ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ
12. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД

Спрямо посочените по-горе дружества ще бъде открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, задължаваща управителните органи на посочените по-горе публични дружества в определен от Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” срок, да свикат заседание на управителните органи на дружествата, на което да бъде взето решение за свикване и провеждане на РГОСА за 2009 г.

Други публични дружества, които също не са  изпълнили задължението си по чл. 115, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК и за които е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, включително за които КФН е сезирала други държавни органи, с оглед упражняването на правомощията им.

Тези дружества са :
 1.  ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД (л)
2. КРЕМИКОВЦИ АД (н)
3.   ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД (н)
4.   ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН АД (л)
5.  ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД (л)
6.  МАЛЪК ИСКЪР АД (л)
7.  ИЗОТСЕРВИЗ-ХОЛДИНГ АД (л)
8.  ДИАМАНТ (н)
9.  ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД (л)
10. БИОЕКО (н)
    11. СЪНИТЕКС АД (н)
    12. КОПРИНА АД (н)
    13. ЛОТОС (н)
    14. КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД (л)
    15. ХИМКО АД (н)
    16. ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ АД (л)
    17. ПОБЕДА-ТВ АД (л)
    18. МБЕ ГАРА ХИТРИНО АД
    19. МИЛКАНА ЧЕРВЕН БРЯГ АД
    20. ЛЪВ АД
    21. МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД
    22. СЕРДИКА - КУЛА АД
    23. ФИЛТЕКС АД