Начало / Новини / Съобщение относно определяне на лицата, които...

Съобщение относно определяне на лицата, които имат право да упражняват право на глас в общо събрание на публично дружество


Съобщение относно определяне на лицата, които могат да упражняват право на глас в общо събрание на публично дружество, произтичащо от акции, съхранявани по сметка на попечител в “Централен депозитар” АД, е публикувано на страницата на КФН. В раздел „За бизнеса”, подраздел „Съобщения” – „Публични дружества и други емитенти” е публикувано Съобщение №7, което подробно разяснява кои лица са оправомощени да упражняват право на глас по съхранявани в попечителски сметки акции.