Начало / Новини / СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 30 март 2016 г.