Начало / Новини / Съобщение на КФН

Съобщение на КФН

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, с решение на председателя на Комисията за финансов надзор от 14.12.2015г. за изпълнител на поръчката е определено Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.