Начало / Новини / С конференция на тема „Отговорът на кризата...

С конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит" официално ще се открие туининг проект между КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия по линия на ЕС

Комисията за финансов надзор и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия организират конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит”, с която официално ще бъде открит съвместният туининг проект BG/07/ІВ/ЕС/02, съфинансиран чрез Преходния финансов инструмент на ЕС.
Акцентът на конференцията ще бъде поставен върху европейската политика в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор, както и тяхното развитие в условията на криза. Ще бъдат обсъдени предприетите и предстоящите мерки на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR), както и новите законодателни инициативи на ЕС, които ще изискват още по-активно сътрудничество между регулаторите под ръководството на новите европейски надзорни органи. Ще бъдат представени също така изискванията за капитала на посредниците, както и прилагането на новия надзорен подход съгласно „Платежоспособност ІІ” за застрахователите.
В конференцията ще участват изтъкнати специалисти, сред които г-н Карло Компорти - Генерален секретар на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR), представител на Главна дирекция „Вътрешен пазар и финансови услуги” на Европейската комисия, висши служители от Министерство на икономиката и финансите на Република Италия, Италианска централна банка и на италианските надзорни органи на ценните книжа, застрахователните и пенсионните дружества. 
 Конференцията ще се състои на 30 октомври 2009 г. /петък/ от 9.00 ч. до 13.30 ч. в зала „Триадица” на Гранд Хотел София, ул. „Гурко” 1.